FASTIGHETSBRANSCHENS

ENERGIDAG 2020

Från plusenergihus och
självförsörjande system till off-grid

24 november Stockholm

Energidagen den 24 november kommer att genomföras som en kombination av digital och fysisk mötesplats i enlighet med myndigheternas riktlinjer. Programinnehållet kommer att koncentreras och på ett attraktivt sätt anpassas för både en fysisk konferens och även för att kunna medverka på distans.

Folder framsida_FED 20.jpg

Är det möjligt att tekniskt och med försvarbar ekonomi skapa plusenergihus eller till och med frigöra sig helt från nätanslutning?

 

Allt fler fastighetsägare i Sverige har börjat titta på möjligheterna att öka sitt oberoende av den svenska energimarknaden. Många vill säkra sin tillgång av el-energi om nätet plötsligt fallerar p.g.a. el-avbrott, effektbrist eller energibrist. Fastighetsägare vill kunna skydda sig mot högre fasta avgifter, skatter och det allt mer varierande priset på köpt energi. Runt storstäderna har byggprojekt redan stoppats eller fördröjts som en följd av att tillgången till ny el-kraft ej kan garanterats.


På den här heldagskonferensen presenteras nya lösningar och metoder på hur fastighetsägare, förvaltare, projektutvecklare kan börja styra sina fastigheter mot en säkrare, hållbarare och mer kontrollerbar energilösning som ligger OFF-GRID, med helt egen försörjning eller via mikronät. Under konferensen ges exempel på vilka lösningar som finns idag och hur några pionjärer har börjat testa nya spännande off-grid-lösningar.

Varmt välkommen att dra nytta av andras erfarenheter och misstag och ta del av genomförda testprojekt, energistrategier och handlingsplaner.Under konferensen tar vi upp frågor som:

 • Vad händer på den svenska energimarknaden

 • Trender och tendenser för energieffektiva byggnader

 • Status på egenproducerad energi som vind, sol och geo-energi mm

 • Energilagring - Batteriteknik – V2B - Vätgas

 • Tekniska lösningar för off-grid hus och mikronät

 • Praktikfall från flerbostadshus, lokaler och småhus

 • Risker - hur påverkas vi av politiska beslut, skatter och energipriser

 • Tekniska risker att beaktaPå plats eller via nätet

Välj hur du vill delta, på plats i Stockholm med ett coronasäkert upplägg (max 50 deltagare) eller live via din dator.

Pris på plats, inklusive lunch, fika och mingel samt dokumentation: 3.995 kr per person. (moms tillkommer)
Pris via livestreaming via nätet: 3.495 kr per person. (moms tillkommer)

 

Datum och tid: tisdagen den 24 november 2020 kl 09.00-16.10

Plats: Arenavägen 7 i Stockholm (Globen)
Begränsat antal besökande platser är 50 personer. Konferensen sänds även live via Zoom. 
Du får då en länk dagen innan, för att logga in på din dator/platta och följer då konferens på distan


 

Avbokning/ombokning:
1. För dig som bokat en "på plats bokning" dvs för att delta fysiskt och inte kan delta går det bra att boka om till att medverka via nätet eller att överlåta platsen till en kollega. Då gäller samma pris som tidigare p.g.a. av de kostnader vi som arrangör har för lokaler, konferensteknik, mat mm. Det vill säga kostnader som inte kan bokas av.

 

2. För dig som bokat plats för att delta på zoom/livestream via nätet går det bra att avboka platsen fram till en vecka innan konferensen. 

OBS: Vid ändrade rekommendationer från FHM
Vi förbehåller oss rätten att omboka personer som valt att deltaga fysiskt på plats, till att medverka via livesändning på nätet. Detta om FHM utfärdar nya hårdare begränsningar för möten. 

PROGRAM 2020
09.10 Dagens moderator Lars Andrén hälsar välkommen till konferensen.

Lars Andrén har föreläst om förnybar energi, energieffektivt byggande och solenergi i 30 år. Under årens lopp har han byggt upp en unik kunskap kring förnybar energi och fram för allt om solenergi

09.20 Energiläget och systemtänket i Sverige

Är lokal egenproduktion av energi avgörande för en säker framtid för elkonsumenter som kommuner och fastighetsägare? Vilka risker och hot ser vi idag och framöver.  Vad bör vi göra och varför?  

Marie Knutsen-Öy, Energipolicyansvarig,
Svenskt näringsliv

09.45 Teknikutveckling - lägesrapport för egenproducerad energi

Solenergi, Vind, Geo, Lagring, mm

Lars Andrén, Drivkraft

10.15-10.45 Förmiddagskaffe
Mingel och tid att träffa utställare
10.45 TEKNIKLÖSNINGAR

Leverantörs perspektive
Vilka lösningar finns för att skapa en mer oberoende och mindre sårbar fastighetsdrift. Hur fungerar de? Vad är viktigt och hur mycket får det kosta?

Johanna Barr, Sakkunnig Framtidens Elnät, Power Circle

Fastighetsägare perspektiv
Presentation om olika tekniklösningar som fastighetsä- gare kan använda för att öka båda självförsörjandegraden av energi och sitt oberoende av energimarknaden. Med erfarenheter och exempel från olika projekt resonerar han kring nyttan för den enskilda fastighetsägaren och det överliggande systemet.

Gustaf Grönvall, Energikonsult, WSP

11.45 CASE Projektuveckling - Norra Vitsippan ett bestämt kliv mot ett klimatneutralt byggande

Moderna hybridvärmepumpar med solvärme ger möjlighet till klimatsmarta plusenergihus på affärsmässiga grunder. Norra Vitsippan i Salem är ett av Skanskas nya bostadsprojekt som tar ett bestämt kliv mot ett klimatneutralt byggande. Solvärme används för varmvatten, värmepumpseffektivisering, korttidslagring och återladdning av borrhålen. Genom att göra värmepumpen effektivare med solvärme halveras behovet av solceller för drivenergi till värmepumpen. Därmed blir det praktisk möjligt och ekonomiskt försvarbart att gå för noll-energiprojekt. 

Marcus Kanewoff, Chief Executive Officer, Free Energy

12.15-13.15 LUNCH
13.20 CASE Bostäder – Vätterhems självförsörjande hus enligt YEAH-konceptet

Off-grid husen omfattar 44 lägenheter som blir helt självförsörjande när det gäller energi, vatten, avlopp och ventilation. Projektet är unikt då det aldrig tidigare gjorts något liknande i ett flerbostadshus.

Thorbjörn Hammerth, VD, Vätterhem

13.50 CASE Småhus

Med solceller, batterier och vätgas för energilagring har Hans-Olof Nilsson i Agnesberg utanför Göteborg byggt ett hus helt fritt från elnätet. Huset har varit off-grid sedan mars 2015 då han drog ut kontakten och började driva huset helt på solens energi. Den unika framtidslösningen har lockat tusentals internationella besökare.

Hans-Olof Nilsson, Entreprenör och konsult

14.30-15.00 Eftermiddagskaffe
Mingel och tid att träffa utställare
15.00 Tänker vi rätt - vetenskap, forskning och politik

Elsa är skeptisk till den ensidiga klimatdebatten i Sverige. Hon vill nyansera bilden och presenterar klimatfakta och forskning som visar på en överdriven rädsla för klimatförändringar och hur det påverkar samhället. Hon har blivit känd som visselblåsaren på Regeringskansliet som försökte stoppa Vattenfalls misslyckade köp av Nuon. Hon hade tyvärr rätt och affären har kostat svenska skattebetalare mer än 50 miljarder kronor.

Elsa Widding, Civilingenjör, Klimatexpert och författare

15.40 Paneldiskussion och avslutning
 • Risker och hot med ny teknik

 • Hur påverkas vi av politiska beslut, skatter och energipriser?

 • Vad ska nätägaren tjäna pengar på?

 • Vilket ansvar har staten för att tillgodose ett fungerande stamnät och hur ska det finansieras?

 • Hur tänker en fastighetsutvecklare?

 • Vad kan vi göra och vad måste vi göra?

16.10 AVSLUTNING ÅRETS ENERGIDAG