IMG_1989.JPG

Online

EcoDriving av Fastigheter

Vår 2021 

Kursen genomförs online via webben

Willy Ociansson_2_edited.jpg

ECODRIVING AV FASTIGHETER 

Har du grepp om dina byggnaders olika delar som berör energianvändning

I denna kurs med energispecialisten och driftexperten Willy Ociansson får du konkreta råd för att vässa driften i dina byggnader. Du får en enkel och bra metod för hur du praktiskt går till väga för att snabbt hitta husets energitjuvar. Du lär dig de vanligaste felen i en byggnad och varför energianvändningen är så hög. Du får tips, råd och metoder för att åtgärda enkla fel.


Kursen är lika användbar för dig med lokaler som för dig med bostäder. En väl investerad dag för dig som vill minska energikostnaderna i dina hus.


Områden och ämnen som tas upp under kursen:

  • Har du en bra energistrategi och vad är en bra energistrategi?

  • Vilket energislag passar bäst för min fastighet?

  • Vilken värmeåtervinning passar bäst i min fastighet?

  • Kan jag lita på energimätare och vattenmätare?

  • Behövs alla installationer och vad gör jag med det som verkar onödigt?

  • Styrning/fördelning/optimering: är energianvändningen rätt optimerad för min byggnad?

  • Hur kan man tolka och analysera kundernas klagomål på brister i innemiljön?

  • Var ska jag leta och vilka åtgärder gör kunderna nöjda?

  • Var tar energin vägen? Analys - förluster/fällor/energitjuvar

Willy ansikte_mindre.jpg

KURSLEDARE:
Denna informativa och praktiska kurs leds av:
Willy Ociansson, WCTAB

Willy har utvecklat konceptet ”EcoDriving av fastighet” och han har av Energimyndigheten utnämnts till ”Årets Energirådgivare” och av Almi till ”Årets Innovatör”. Willy är en mycket van föredragshållare anlitas bland annat av SABO som deras ”Energiexpert” och har erfarenhet från styrelseposter i många Energibolag och Fastighetsbolag. Willy var tidigare installationsansvarig på Karlstads Bostads AB.
Fakta: 

Kurs: EcoDriving av fastighet - energieffektivisering i befintlig bebyggelse

Format: online, självstudier

Tid: 6 lektioner, 5 kurstimmar

Kursintyg/certifikat: ja efter genomförd kurs


Kursavgift: 3.495 kr plus moms
 

Grupprabatt: vid 4 eller fler deltagare från samma företag ges grupprabatt på 25%

Säljblad Ecodrive - online - bild.jpg