FASTIGHETSBRANSCHENS

i september
Malmö och Stockholm   

Fastighetsbranschens Energidag – energi och drift 2019 är nu genomfört för 16 året i rad


Programmet 2019 tog upp upp risker och hot för fastighetsägare att bli utan energiförsörjning. Världsutveckling, resursbrist och klimatlarm gör att förutsättningarna för tillgång till säker och billig energi snabbt förändras. Hotet för fastighetsägarna? Under konferensen gav vi en aktuell bild av läget och utvecklingen. Man fick konkreta tips om senaste energismarta lösningarna och hur du kan förbättra tillgången till energi samt minimera förlusten av den samma.  

Energidagen är en heltäckande konferens med många nyheter och smarta lösningar. Välkommen att träffa branschen även 2020. Då kommer vi att genomföra energidagen både i Malmö och i Stockholm. Hör av dig om du vill vara med till Kurt Elstad på admin@realstad.nu.

Bilder från Energidagen 2019
PROGRAM 2019
09.00 Inledning av dagens moderator

Lotta Bångens, VD, EnergiEffektiviseringsFöretagen

(Medverkar den 17 september i Göteborg)

Britta Permats, VD, Svensk Ventilation

(Medverkar den 1 oktober i Stockholm)

09.10 NYHETSBLOCK

Utvecklingen går fort och det händer mycket nu när det gäller energifrågan för fastighetsägarna.

Vi får en genomgång av aktuell utveckling, nyheter och lagar, nya direktiv, BBR, Smart readiness factor, EPBD mm. 

Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet,

Fastighetsägarna Sverige

09.50 NY CERTIFIERING
- MILJÖBYGGNAD iDRIFT

Nu utvecklas ett nytt certifieringssystem för befintliga byggnader av SGBC. Certifiering görs genom platsbesök i byggnaden och bygger på ett poängsystem med baskrav och valbara poäng. Vad är syftet? Vilka problem har man sett under utvecklingen? Vad kommer att ingå? Resultat av remisser och piloter?

Linda Kjällén, Affärsutvecklare, SGBC
Åsa Wahlström, Projektledare, Miljöbyggnad iDrift

10.20-11.00 Förmiddagskaffe
Mingel och tid att träffa utställare
11.00 CASE - EKSTAHUS & WALLFAST VISAR ENERGISMARTA OCH HÅLLABARA LÖSNINGAR

Hos Ekstahus och Wallfast vågar man testa nya energismarta lösningar, man optimerar energianvändningen och jobbar hårt på att producera egen energi. Vad har man gjort, hur går det och vilka brister finns i teknik och systemlösningar?

Christer Kilersjö, VD, Eksta Bostads AB (deltar i Gbg)
Carl Talling, Marknadschef, Wallfast (deltar i Sthlm)

11.40 EFFEKT- OCH KAPACITETSBRIST
- DET STORA HOTET?

Underinvesteringar och kapacitetsbrist hotar allt från enskilda hushåll, fastighetsägare och den elintensiva industrin. Snart kan vi inte ansluta fler till näten, vad händer då?

Lars Edström, VD, Göteborg Energi Nät AB
Henrik Bergström, Chef för samhällskontakter, Ellevio

12.00-13.10 LUNCH
13.10 PANELDEBATT

EFFEKT- OCH KAPACITETSBRIST OCH LOKALA ENERGISYSTEM, FRAMTIDENS LÖSNINGAR?

Medverkande:
Henrik Bergström, Ellevio
Lars Edström, Göteborg Energi
Roland Jonsson, WSP
Carl Talling, Wallfast
Christer Kilersjö, Ekstahus
Camilo Tapia och Joel Mars Bodell, Power2U

13.40 CASE - A WORKING LAB

Akademiska Hus berättar om sin nya innovativa byggnad, belägen på Chalmers i Göteborg. Där utvecklar man byggnaden som en labbänk där framtidens lösningar testas i samverkan med hyresgäster, leverantörer och forskare. Ett tjugotal projekt är startade inom energismarta lösningar som likström, solceller, batterilager, microgrid, etc.

Per Löveryd, Energistrateg, Akademiska Hus
Jan Henningsson, Projektledare, Akademiska Hus

14.10-14.50 Eftermiddagskaffe
Mingel och tid att träffa utställare
14.50 FRAMTIDENS ENERGIPLANERING

Örebro kommun berätta om sin satsning på området Tamarinden. Ett område där man har visionen att kunna hantera energi och effekt på ett nytt sätt. Tamarinden är tänkt att bli Sveriges första bostadsområde som producerar, lagrar och delar energi mellan fastigheterna.

Ulrika K. Jansson, Stadsbyggnadschef, Örebro kommun Emma Gren, Projektledare, Örebro kommun

Damir Radoncic, Affärsutvecklare, E.ON

15.20 TEKNIKFRONTEN - NYTT & HETT

Så transformeras dina fastigheter till vinstgenererande energitillgångar i ett hållbart energisystem med hjälp av smart teknik.

Joel Mars Bodell, Power2U (deltar i Göteborg)
Camilo Tapia, Power2U (deltar i Stockholm)

Installation av elbilsladdare krav, möjligheteroch hot för fastighetsägare

Eva Lundmark och Marie Holmberg, Schneider Electric AB

Fastigheter som resurs - Effektbrist kräver ny teknik och nya affärsmodeller.

Mats Karlström, Ferroamp

16.10-16.20 AVSLUTNING OCH KORT SAMMANFATTNING AV ÅRETS ENERGIDAG 

Utställare 2019