BESTÄLLNINGSVILLKOR OCH INTEGRITETSPOLICY


 

Vid anmälan till Realstad AB seminarier och kurser gäller nedanstående villkor:
 


Öppet köp gäller fram till en månad innan seminariet eller kursen. 

Därefter blir anmälan bindande men går att, utan kostnad, överlåta till
annan person från samma företag. I mån av plats tar vi emot anmälningar fram till seminariedagen.

 

För alla kurser och seminarier gäller följande:
Genom denna anmälan bekräftas att jag läst och accepterat avgifter och beställningsvillkor.

 

Du får en bekräftelse till din e-postadress direkt efter du bokar dig via webben.
Fakturering sker vid bokning. Betalningsvillkor är 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Deltagande på våra digitala konferenser/kurser är personligt och inloggningen för tillgång till streaming och annat innehåll och material som erhålls inför, under eller efter den digitala konferensen/kursen gäller för den eller de som anmält sig från samma organisation.

Force Majeure
Realstad ansvarar ej för skada som beror av t.ex. myndighetsåtgärd, naturkatastrof, pandemi, krig, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll. Realstad är ej heller ansvariga för skada i de fall då utbildning helt eller delvis måste ställas in på grund av föreläsares akuta sjukdom, dödsfall eller annan omständighet där hon/han ej kan delta och där lämplig ersättare ej kunnat engageras.


Vi reserverar oss för mindre programändringar.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in konferens eller kurs vid för få anmälda deltagare, detta meddelas då

senast 14 dagar innan aktuell kurs eller konferens.

Fotografering och filmning
Det förekommer att vi fotograferar och filmar i samband med våra kurser och konferenser. Bilderna och filmerna kan komma att användas för våra digitala konferenser och utbildningar, i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. Som deltagare godkänner du att vi tar bilder och filmar på våra evenemang och att dessa får användas på dessa sätt.

--------------------------------------------------------------------------------------

Integritetspolicy


1. Allmänt
Realstad AB värnar om din personliga integritet. Här nedanför beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter,

vilken data vi samlar in, vilka rättigheter du har mm.

 

2. Vem är personuppgiftsansvarig?
Realstad AB med organisationsnummer 556797-6617 och postadress Klippvägen 8, 131 42 Nacka är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.


3. Insamling av personuppgifter
Vi kan komma att samla in data när du anmäler dig till våra mailutskick, nyhetsbrev, när du anmäler dig till eller besöker ett seminarium eller annat event, kontaktar oss via mail, telefon, brev eller fysiska möten och när du interagerar med oss i sociala medier. Olika kategorier av personuppgifter vi kan samla in och behandla:
– Kontaktuppgifter såsom namn, titel, arbetsplats, e-postadress, leveransadress, fakturaadress, telefonnummer, referensperson, kundnummer.
– Identifikationsnummer: organisationsnummer.
– Orderinformation: Ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, IP-adress, betalningshistorik, betalningssätt.
– Korrespondens och annan information om supportärenden såsom anteckningar, e-postmeddelanden vid kontakt med kundservice.
– Uppgifter lämnade vid anmälan till seminarier eller andra event, svarsenkäter, detta inkluderar uppgifter om allergier med mera.
– Användargenererade data om din interaktion med Realstad AB och olika webbplats kopplat till Realstad AB,
såsom IP-adress, enhetsinformation (teknisk information om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder t.ex. webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem), platsinformation.
– Automatisk insamling av data när du besöker vår hemsida i form av cookies och loggfiler.
Detta görs för att ge dig som besökare en snabbare och bättre användarupplevelse. 


4. Syfte med insamling av personuppgifter
– Genomföra och hantera deltagande i event, svarsenkäter, seminarier
– Hantera beställningar vid köp
– Lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden
– Lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster
– Hantera kundtjänstärenden


5. Var lagras dina uppgifter och hur länge?
Vi lagrar dina uppgifter främst inom EU/EES.Vi sparar data så länge det behövs för att uppnå det syfte för vilken den samlades in. När det gäller information avsedd för redovisningskrav sparas informationen så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.I vissa fall lagras data i länder utanför EU/EES, och då finns avtal om hur uppgifterna skall hanteras i jämförbar nivå med de skydd som finns i EU.


6. Vilka är dina rättigheter?
Enligt lagen om dataskydd har du rätt till kontroll över dina egna informationsuppgifter och information om hur vi behandlar dessa uppgifter. Du kan höra av dig till oss om du vill utöva någon av dina rättigheter. Det kan till exempel vara att rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller helt ta bort dina uppgifter (i det fall dina uppgifter krävs på grund av avtal eller lagstiftning kan vi inte radera alla uppgifter).


7.  Hur skyddas mina uppgifter?
Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Det gör vi med både tekniska och organisatoriska åtgärder.


8. Tillämpning och ändring av integritetspolicyn
Den senast uppdaterade versionen av vår integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen. Vi har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på Seminar Design Groups webbplats. Vi kan även komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av integritetspolicyn.


Kontaktinformation

 

Realstad AB
Klippvägen 8
131 42 Nacka

admin@realstad.nu