Sök
  • Kurt Elstad

Lägg energi på effekten

Elnätsföretagen har aviserat nya prislistor som gör det dyrare att köpa el när förbrukningen i nätet är som störst. Nu gäller det inte bara att spara energi – utan att spara rätt energi, vid rätt tillfälle.


Det är trångt i de svenska elnäten. I somras varnade Svenska kraftnät för kommande elbrist. Orsaken är att det inte går att överföra energi i tillräcklig fart från norra till södra Sverige. Och effektbristen har redan fått praktiska konsekvenser. Förra året öppnade Amazon Web Services datacenter i Västerås, Eskilstuna och Katrineholm. Men följden har blivit att serverhallarna slukar så mycket el att det utgör ett hinder för nya företag som vill etablera sig i området. Det är i ljuset av detta man ska se att Vattenfall nyligen flaggade för en helt ny prislista där kundernas effekttoppar påverkar priset. Med det nya systemet hoppas Vattenfall få fler att använda el när det finns ledig kapacitet i kablarna. Fast få tror att enbart prismekanismerna kommer lösa problemet, därför pågår det just nu projekt som försöker hitta lösningar.


Läs hela artikeln på Fastighetstidningen8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla